Vorige | Volgende

Gatsedijk 35 Maasdam

Prijs op aanvraag 

Omschrijving

Van Gelder agrarische & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven potplantenkwekerij met bedrijfswoning, bedrijfsruimte, tuinbouwkassen en containervelden met een totale oppervlakte van 4 ha 31 a 25 ca, staande en gelegen Gatsedijk 35 in Maasdam.

Omschrijving
Het betreft een potplantenkwekerij met bedrijfswoning, ca. 13.091m² tuinbouwkassen, ca. 16.325m² containervelden en erfverharding.

De totale oppervlakte van het bedrijf is 4 ha 31 a 25 ca. Het bedrijf is gelegen in Maasdam, gemeente Hoeksche Waard, en is vanaf de rijkswegen A15 en A16 goed bereikbaar.

Situering
Het bedrijf is gelegen in het landelijke gebied met in de omgeving lintbebouwing, enkele vrijstaande woningen en agrarische bedrijven, en grenst met de achterkant aan provincialeweg N491.

Kadastrale informatie
Het onroerend goed is kadastraal bekend als gemeente Maasdam, sectie G, de nummers 290, 291, 679, 702, 770, 771 en 772, totaal groot 4 ha 31 a 25 ca.

Bedrijfswoning
De bedrijfswoning, waarvan het oudste deel gebouwd is in 1930, heeft een woonoppervlak van circa 180m² en een inhoud van circa 880m³ en verkeerd in uitstekende staat. Het betreft een traditioneel gebouwde samengestelde woning met zadeldaken. De woning is opgetrokken met spouwmuren en is voorzien van dubbele beglazing.

De begane grondvloer is van beton, de verdiepingsvloer van hout. De plafondhoogte is ca. 2,60 m.

Op de begane grond bevindt zich de bijkeuken, keuken, eetkamer, woonkamer, badkamer, kantoor, het toilet, een gang en de hal. Op de verdieping bevindt zich een overloop, toilet en 4 slaapkamers. Bij de master bedroom bevindt zich een dakterras.
De woning heeft energielabel C.

Aangebouwd aan de woning zijn een garage en de berging c.q. tuinkamer.

Bedrijfsruimte
De bedrijfsruimte bevindt zich achter op het erf bij de kassen. Deze is d.m.v. tussengevels afgescheiden van afdeling 1. De bedrijfsruimte is ingericht met kantoor, kantine, toiletten, werkplaats, een fotoruimte en stellingen. De buitengevel is tot ca. 1,00 m hoog opgebouwd met sandwichpanelen.

De bedrijfsruimte is voorzien van een luifel zodat droog geladen en gelost kan worden.

Het dak is een kasdek met tweezijdig drieruits luchtramen en een enkel schermdoek.

Tuinbouwkassen
De tuinbouwkassen van totaal groot circa 13.192m² bestaan uit drie afdelingen waarbij de afdelingen 1 en 3 gescheiden kunnen worden in twee gelijke delen door middel van een rolscherm.

In afdeling 1 zijn aansluitend aan de bedrijfsruimte twee tralies in gebruik voor opslag, het oppotten en de water technische installatie.

In de achterste tralie van deze afdeling bevindt de verwarmingsketel zich in een afgescheiden ruimte van circa 8,00 X 13,50 m.

Afdeling 1:
Groot : ca. 4.848m²
Bouwjaar : 2000
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 4,00 m
Goothoogte : 4,30 m
Kapbreedte : 4,00 m
Traliespant : 8,00 m
Vakmaat : 4,50 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden, glasmaat 80 cm
Dek : aluminium roeden, glasmaat 112,5 cm
Beluchting : tweezijdig geplaatste drieruits halve luchtramen, spant-rail systeem
Verwarming : grondverwarming 18 slangen per kap, 3 x ø 57 mm buizen per kap en hijsverwarming 4 x ø 32 mm buizen per kap
Scherm : enkelvoudig dakscherm, trek- en duw systeem en gevelscherm
Overig : deze afdeling is met een tussenscherm in 2 delen te splitsen, het luchtwerk en verwarming kunnen apart aangestuurd worden. Er 8 vakken uitgevoerd met eb- en vloed vloer en 5 vakken met een lavabodem.


Afdeling 2:
Groot : ca. 2.748m²
Bouwjaar : 2002
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 4,00 m
Goothoogte : 4,30 m
Kapbreedte : 4,00 m
Traliespant : 8,00 m
Vakmaat : 4,50 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden, glasmaat 80 cm
Dek : aluminium roeden, glasmaat 112,5 cm
Beluchting : tweezijdig geplaatste drieruits halve luchtramen, spant-rail systeem
Verwarming : grondverwarming 18 slangen per kap, 3 x ø 57 mm buizen per kap en hijsverwarming 4 x ø 32 mm buizen per kap
Scherm : enkelvoudig dakscherm, trek- en duw systeem en gevelscherm
Overig : deze afdeling is voorzien van een lavabodem

Afdeling 3
Groot : ca. 5.495m²
Bouwjaar : 2009
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 4,00 m
Goothoogte : 4,30 m
Kapbreedte : 4,00 m
Traliespant : 8,00 m
Vakmaat : 4,50 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden, glasmaat 80 cm
Dek : aluminium roeden, glasmaat 112,5 cm
Beluchting : cabrio systeem
Verwarming : grondverwarming 18 slangen per kap, 3 x ø 57 mm buizen per kap en hijsverwarming 4 x ø 32 mm buizen per kap
Scherm : enkelvoudig dakscherm, trek- en duw systeem en gevelscherm
Overig : deze afdeling is met een tussenscherm in 2 delen te splitsen, het luchtwerk en verwarming kunnen apart aangestuurd worden. Deze afdeling is helemaal voorzien van een lavabodem

De kas is over de gehele lengte voorzien van een betonnen middenpad van ca. 3,90 m breed.

Verwarmingsinstallatie
In het ketelhuis bevindt bevind zich de HKB Ketelbouw verwarmingsketel van 2.330 kWh, voorzien van een gasgestookte Zanting brander van 2.560 kWh.

Water technische installatie
Al het op het bedrijf gebruikte water wordt gerecirculeerd. De waterbehandelingsinstallatie is voorzien van een vuilfilter. Er kunnen meststoffen aan het water toegevoegd worden uit de A en B bak met een Hoogendoorn doseersysteem.

Uitbreidingsmogelijkheid kassen
In het van toepassing zijnde bestemmingsplan is een afwijkingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen om de oppervlakte van de kassen te vergroten tot max. 20.000m². Zie voor meer informatie art. 3.4.5 van de bestemmingsplanregels in bijlage 4.

Containervelden
Het bedrijf is ingericht met circa 17.000m² aan containervelden en bijbehorende transportpaden.
De opbouw bestaat uit:
- landbouwfolie van 0,15 mm dik
- antiworteldoek van 100 gr/m²
- 10 cm lava korrels
- gronddoek van 200 gr/m2
- drainslangen ø 60 mm
- bovengrondse regenleiding
- gronddoek vastgelegd met aluminium hoeklijn

Het hoofdpad tussen de containervelden is circa 4 m breed, alle velden zijn met de heftruck met dubbele brede lagedrukbanden berijdbaar.

Erf en toegang
De in- en uitrit van het bedrijf loopt over grond van een derde. Hier is ten behoeve van de te koop zijnde percelen een erfdienstbaarheid van weg op gevestigd. Dit betreft een eeuwigdurend recht om niet. Het erf is verhard met betonplaten. Achter de kassen en het containerveld bevinden zich de bassins.

Vergunningen
Milieuvergunning: het Activiteitenbesluit glastuinbouw is van toepassing.
Bouwvergunning: de vergunningen en tekeningen van het glastuinbouwbedrijf zijn beschikbaar.

Nutsvoorzieningen
De tuinbouwbedrijf is aangesloten op gas, elektriciteit (220/380V, max. 90 kVA, afgezekerd op 3 x 125 A), water, telefoon en drukriolering.

Herinrichtingsrente
Over de te koop zijnde percelen is herinrichtingsrente verschuldigd. Het gaat om een bedrag van totaal € 48,29 per jaar, het eindjaar is 2039.

Zakelijke rechten
Op de percelen Maasdam G 291 en G 702 is een Opstalrecht Nutsvoorzieningen gevestigd ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard.

Erfdienstbaarheden
Er is een erfdienstbaarheid “recht van weg” gevestigd op het kadastrale perceel Maasdam G 858 ten behoeve van de potplantenkwekerij. Dit betreft een eeuwigdurend recht waarvoor geen vergoeding betaald hoeft te worden.

Publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing.

Bestemmingsplan
Voor het bedrijf en de omliggende gronden is het bestemmingsplan Landelijk Gebied Binnenmaas van toepassing, dit is vastgesteld door de gemeenteraad van Binnenmaas op 24 december 2013.
De van toepassing zijnde bestemmingen en functies zijn:
- Agrarisch
- Waarde - Archeologische verwachting middelhoog 1
- Bouwvlak
- Functieaanduiding glastuinbouw

De volledige informatie over het vigerende bestemmingsplan is te vinden op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater.

Bij onderzoek d.d. 11 mei 2023 bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.

Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake het bestemmingsplan, bouwverordeningen e.d..

Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Aanvaarding: in overleg.

Bezichtiging: op afspraak, uitsluitend met de verkopend makelaar.

Vraagprijs
Op aanv

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
overig agrarisch
Bouwjaar
1930

Details

Aantal bedrijfswoningen
1
Eigen belang
nee
Totaal hectare
4 ha 31 a 25 ca m²

Energie

Einddatum
2033-05-25T00:00
Index
1.45
Klasse
C

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
1 ha 86 a 80 ca
Perceel
MDM01-G-290
Perceelnaam
Maasdam G 290
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 6 a 0 ca
Perceelnaam
Maassdam G 291
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 0 a 95 ca
Perceel
MDM01-G-679
Perceelnaam
Maasdam G 679
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 37 a 0 ca
Perceel
MDM01-G-702
Perceelnaam
Maasdam G 702
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 0 a 10 ca
Perceel
MDM01-G-770
Perceelnaam
Maasdam G 770
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 0 a 15 ca
Perceel
MDM01-G-771
Perceelnaam
Maasdam G 771
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 0 a 25 ca
Perceel
MDM01-G-772
Perceelnaam
Maasdam G 772

Omschrijving

Van Gelder agrarische & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven potplantenkwekerij met bedrijfswoning, bedrijfsruimte, tuinbouwkassen en containervelden met een totale oppervlakte van 4 ha 31 a 25 ca, staande en gelegen Gatsedijk 35 in Maasdam.

Omschrijving
Het betreft een potplantenkwekerij met bedrijfswoning, ca. 13.091m² tuinbouwkassen, ca. 16.325m² containervelden en erfverharding.

De totale oppervlakte van het bedrijf is 4 ha 31 a 25 ca. Het bedrijf is gelegen in Maasdam, gemeente Hoeksche Waard, en is vanaf de rijkswegen A15 en A16 goed bereikbaar.

Situering
Het bedrijf is gelegen in het landelijke gebied met in de omgeving lintbebouwing, enkele vrijstaande woningen en agrarische bedrijven, en grenst met de achterkant aan provincialeweg N491.

Kadastrale informatie
Het onroerend goed is kadastraal bekend als gemeente Maasdam, sectie G, de nummers 290, 291, 679, 702, 770, 771 en 772, totaal groot 4 ha 31 a 25 ca.

Bedrijfswoning
De bedrijfswoning, waarvan het oudste deel gebouwd is in 1930, heeft een woonoppervlak van circa 180m² en een inhoud van circa 880m³ en verkeerd in uitstekende staat. Het betreft een traditioneel gebouwde samengestelde woning met zadeldaken. De woning is opgetrokken met spouwmuren en is voorzien van dubbele beglazing.

De begane grondvloer is van beton, de verdiepingsvloer van hout. De plafondhoogte is ca. 2,60 m.

Op de begane grond bevindt zich de bijkeuken, keuken, eetkamer, woonkamer, badkamer, kantoor, het toilet, een gang en de hal. Op de verdieping bevindt zich een overloop, toilet en 4 slaapkamers. Bij de master bedroom bevindt zich een dakterras.
De woning heeft energielabel C.

Aangebouwd aan de woning zijn een garage en de berging c.q. tuinkamer.

Bedrijfsruimte
De bedrijfsruimte bevindt zich achter op het erf bij de kassen. Deze is d.m.v. tussengevels afgescheiden van afdeling 1. De bedrijfsruimte is ingericht met kantoor, kantine, toiletten, werkplaats, een fotoruimte en stellingen. De buitengevel is tot ca. 1,00 m hoog opgebouwd met sandwichpanelen.

De bedrijfsruimte is voorzien van een luifel zodat droog geladen en gelost kan worden.

Het dak is een kasdek met tweezijdig drieruits luchtramen en een enkel schermdoek.

Tuinbouwkassen
De tuinbouwkassen van totaal groot circa 13.192m² bestaan uit drie afdelingen waarbij de afdelingen 1 en 3 gescheiden kunnen worden in twee gelijke delen door middel van een rolscherm.

In afdeling 1 zijn aansluitend aan de bedrijfsruimte twee tralies in gebruik voor opslag, het oppotten en de water technische installatie.

In de achterste tralie van deze afdeling bevindt de verwarmingsketel zich in een afgescheiden ruimte van circa 8,00 X 13,50 m.

Afdeling 1:
Groot : ca. 4.848m²
Bouwjaar : 2000
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 4,00 m
Goothoogte : 4,30 m
Kapbreedte : 4,00 m
Traliespant : 8,00 m
Vakmaat : 4,50 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden, glasmaat 80 cm
Dek : aluminium roeden, glasmaat 112,5 cm
Beluchting : tweezijdig geplaatste drieruits halve luchtramen, spant-rail systeem
Verwarming : grondverwarming 18 slangen per kap, 3 x ø 57 mm buizen per kap en hijsverwarming 4 x ø 32 mm buizen per kap
Scherm : enkelvoudig dakscherm, trek- en duw systeem en gevelscherm
Overig : deze afdeling is met een tussenscherm in 2 delen te splitsen, het luchtwerk en verwarming kunnen apart aangestuurd worden. Er 8 vakken uitgevoerd met eb- en vloed vloer en 5 vakken met een lavabodem.


Afdeling 2:
Groot : ca. 2.748m²
Bouwjaar : 2002
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 4,00 m
Goothoogte : 4,30 m
Kapbreedte : 4,00 m
Traliespant : 8,00 m
Vakmaat : 4,50 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden, glasmaat 80 cm
Dek : aluminium roeden, glasmaat 112,5 cm
Beluchting : tweezijdig geplaatste drieruits halve luchtramen, spant-rail systeem
Verwarming : grondverwarming 18 slangen per kap, 3 x ø 57 mm buizen per kap en hijsverwarming 4 x ø 32 mm buizen per kap
Scherm : enkelvoudig dakscherm, trek- en duw systeem en gevelscherm
Overig : deze afdeling is voorzien van een lavabodem

Afdeling 3
Groot : ca. 5.495m²
Bouwjaar : 2009
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 4,00 m
Goothoogte : 4,30 m
Kapbreedte : 4,00 m
Traliespant : 8,00 m
Vakmaat : 4,50 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden, glasmaat 80 cm
Dek : aluminium roeden, glasmaat 112,5 cm
Beluchting : cabrio systeem
Verwarming : grondverwarming 18 slangen per kap, 3 x ø 57 mm buizen per kap en hijsverwarming 4 x ø 32 mm buizen per kap
Scherm : enkelvoudig dakscherm, trek- en duw systeem en gevelscherm
Overig : deze afdeling is met een tussenscherm in 2 delen te splitsen, het luchtwerk en verwarming kunnen apart aangestuurd worden. Deze afdeling is helemaal voorzien van een lavabodem

De kas is over de gehele lengte voorzien van een betonnen middenpad van ca. 3,90 m breed.

Verwarmingsinstallatie
In het ketelhuis bevindt bevind zich de HKB Ketelbouw verwarmingsketel van 2.330 kWh, voorzien van een gasgestookte Zanting brander van 2.560 kWh.

Water technische installatie
Al het op het bedrijf gebruikte water wordt gerecirculeerd. De waterbehandelingsinstallatie is voorzien van een vuilfilter. Er kunnen meststoffen aan het water toegevoegd worden uit de A en B bak met een Hoogendoorn doseersysteem.

Uitbreidingsmogelijkheid kassen
In het van toepassing zijnde bestemmingsplan is een afwijkingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen om de oppervlakte van de kassen te vergroten tot max. 20.000m². Zie voor meer informatie art. 3.4.5 van de bestemmingsplanregels in bijlage 4.

Containervelden
Het bedrijf is ingericht met circa 17.000m² aan containervelden en bijbehorende transportpaden.
De opbouw bestaat uit:
- landbouwfolie van 0,15 mm dik
- antiworteldoek van 100 gr/m²
- 10 cm lava korrels
- gronddoek van 200 gr/m2
- drainslangen ø 60 mm
- bovengrondse regenleiding
- gronddoek vastgelegd met aluminium hoeklijn

Het hoofdpad tussen de containervelden is circa 4 m breed, alle velden zijn met de heftruck met dubbele brede lagedrukbanden berijdbaar.

Erf en toegang
De in- en uitrit van het bedrijf loopt over grond van een derde. Hier is ten behoeve van de te koop zijnde percelen een erfdienstbaarheid van weg op gevestigd. Dit betreft een eeuwigdurend recht om niet. Het erf is verhard met betonplaten. Achter de kassen en het containerveld bevinden zich de bassins.

Vergunningen
Milieuvergunning: het Activiteitenbesluit glastuinbouw is van toepassing.
Bouwvergunning: de vergunningen en tekeningen van het glastuinbouwbedrijf zijn beschikbaar.

Nutsvoorzieningen
De tuinbouwbedrijf is aangesloten op gas, elektriciteit (220/380V, max. 90 kVA, afgezekerd op 3 x 125 A), water, telefoon en drukriolering.

Herinrichtingsrente
Over de te koop zijnde percelen is herinrichtingsrente verschuldigd. Het gaat om een bedrag van totaal € 48,29 per jaar, het eindjaar is 2039.

Zakelijke rechten
Op de percelen Maasdam G 291 en G 702 is een Opstalrecht Nutsvoorzieningen gevestigd ten behoeve van Gemeente Hoeksche Waard.

Erfdienstbaarheden
Er is een erfdienstbaarheid “recht van weg” gevestigd op het kadastrale perceel Maasdam G 858 ten behoeve van de potplantenkwekerij. Dit betreft een eeuwigdurend recht waarvoor geen vergoeding betaald hoeft te worden.

Publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing.

Bestemmingsplan
Voor het bedrijf en de omliggende gronden is het bestemmingsplan Landelijk Gebied Binnenmaas van toepassing, dit is vastgesteld door de gemeenteraad van Binnenmaas op 24 december 2013.
De van toepassing zijnde bestemmingen en functies zijn:
- Agrarisch
- Waarde - Archeologische verwachting middelhoog 1
- Bouwvlak
- Functieaanduiding glastuinbouw

De volledige informatie over het vigerende bestemmingsplan is te vinden op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater.

Bij onderzoek d.d. 11 mei 2023 bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden. Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.

Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake het bestemmingsplan, bouwverordeningen e.d..

Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Aanvaarding: in overleg.

Bezichtiging: op afspraak, uitsluitend met de verkopend makelaar.

Vraagprijs
Op aanv

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
overig agrarisch
Bouwjaar
1930

Details

Aantal bedrijfswoningen
1
Eigen belang
nee
Totaal hectare
4 ha 31 a 25 ca m²

Energie

Einddatum
2033-05-25T00:00
Index
1.45
Klasse
C

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
1 ha 86 a 80 ca
Perceel
MDM01-G-290
Perceelnaam
Maasdam G 290
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 6 a 0 ca
Perceelnaam
Maassdam G 291
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 0 a 95 ca
Perceel
MDM01-G-679
Perceelnaam
Maasdam G 679
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
2 ha 37 a 0 ca
Perceel
MDM01-G-702
Perceelnaam
Maasdam G 702
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 0 a 10 ca
Perceel
MDM01-G-770
Perceelnaam
Maasdam G 770
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 0 a 15 ca
Perceel
MDM01-G-771
Perceelnaam
Maasdam G 771
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 0 a 25 ca
Perceel
MDM01-G-772
Perceelnaam
Maasdam G 772

Foto's

Kaart Gatsedijk 35 Maasdam

naar Gatsedijk 35 Maasdam
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand