Onteigening van onroerende zaken kan het gevolg zijn van het ontwikkelen van bedrijfsterrein, woningbouw, het aanleggen van wegen en spoorwegen, of het ontwikkelen van natuur.

De onteigening kan aangevraagd worden door het Rijk, de Provincie, Gemeenten of het Waterschap.

Alvorens de onteigening aangevraagd kan worden moet de onteigenende partij altijd eerst een serieuze poging doen om op vrijwillige basis het benodigde onroerend goed aan te kopen. Ook in deze fase moet degene die onteigend dreigt te worden volledig schadeloos gesteld worden op basis van de Onteigeningswet.

Het uitgangspunt van de Onteigeningswet is dat er voor en na de onteigening een gelijkwaardige situatie ontstaat voor wat betreft het eigen vermogen en het te verdienen inkomen. De onteigende ondernemer dient dus volledig schadeloos gesteld te worden voor vermogensschade en inkomensschade. Het is geen schadevergoeding maar volledige schadeloosstelling, dit houdt in dat alle schades vergoed worden. Te denken valt aan verhuiskosten, stagnatiekosten, hogere exploitatiekosten en belastingschade maar ook de soms noodzakelijk te hoge aankoopprijs van een nieuwe locatie en kosten van bijstand door een deskundige.

Soms is het mogelijk om binnen het door de Gemeente ontwikkelde plan zelf de uitvoering van het deel op de eigen grond ter hand te nemen. Er moet dan wel aangetoond worden dat er voldoende kapitaal en kennis beschikbaar is om het project op de juiste wijze uit te voeren. Onteigening is dan niet meer aan de orde.

Ook voor advies en begeleiding op het gebied van onteigening zijn we u graag van dienst. Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen werken wij uitsluitend voor particulieren en bedrijven en nooit voor de overheid. Neemt u gerust contact met ons op om in een geheel vrijblijvend gesprek uw persoonlijke situatie, uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.