Onteigening van onroerende zaken kan het gevolg zijn van de ontwikkelen van bedrijfsterrein, woningbouw, het aanleggen van wegen en spoorwegen, of andere door overheden gewenste ontwikkelingen.

Alvorens de onteigening aangevraagd kan worden moet de onteigenende partij altijd eerst een serieuze poging doen om op vrijwillige basis het benodigde onroerend goed aan te kopen.

Het uitgangspunt van de Onteigeningswet is dat er voor en na de onteigening een gelijkwaardige situatie ontstaat voor wat betreft het eigen vermogen en het te verdienen inkomen. De onteigende ondernemer dient dus echt schadeloos gesteld te worden voor vermogensschade en inkomensschade. Het is geen schadevergoeding maar schadeloosstelling. Daar vallen bijvoorbeeld ook verhuiskosten, stagnatiekosten, hogere exploitatiekosten en belastingschade onder maar ook de vaak de vaak hogere aankoopprijs van vervangend onroerend goed onder. Tevens worden de kosten van bijstand door een deskundige vergoed.

Soms is het mogelijk om binnen het plan waarvoor onteigend wordt zelf de uitvoering, voor zover het plan op eigen grond ligt, ter hand te nemen. Er moet dan wel aangetoond worden dat er voldoende kapitaal en kennis beschikbaar is om het plan op de juiste wijze uit te voeren. Onteigening is dan niet meer aan de orde.

Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen werken wij uitsluitend voor particulieren en bedrijven en niet voor overheden.

Theo van Gelder is onteigeningsdeskundige. Ook voor advies en begeleiding op het gebied van onteigening zijn we u graag van dienst. Neemt u gerust contact met ons op om in een geheel vrijblijvend gesprek uw situatie, uw wensen en de mogelijkheden te bespreken.