Veel agrarische grond in Nederland is eigendom van beleggers, projectontwikkelaars of kerken. Deze grond geven zij uit in erfpacht, liberale pacht en soms reguliere pacht.

Ook tussen akkerbouwers en tuinders onderling wordt om teelttechnische redenen vaak grond gehuurd of geruild. Dit dient vastgelegd te worden als teeltpacht of liberale pacht.

Wij staan u graag met raad en daad terzijde bij alle voorkomende pachtzaken. Neemt u gerust contact met ons op om in een geheel vrijblijvend gesprek uw wensen te bespreken.