Het doel van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is om het voor een gemeente mogelijk te maken goed samenhangend ruimtelijk beleid te ontwikkelen, zonder dat de grondprijzen stijgen als gevolg van het vroegtijdig bekend worden van de ontwikkelingsplannen. En eventueel daarop vooruitlopende aankopen door bijvoorbeeld projectontwikkelaars en speculanten.

Gemeenten hebben het recht om een voorkeursrecht tot koop te vestigen op gronden en gebouwen waar zij een andere bestemming aan willen geven dan de bestaande agrarische bestemming.

Het college van burgemeester en wethouders kan een voorbereidingsbesluit nemen, vooruitlopend op het definitieve besluit van de gemeenteraad.

Toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten houdt in dat bij door de eigenaar voorgenomen verkoop van het onroerend goed dit eerst aan de gemeente aangeboden moet worden. Als de gemeente niet tot aankoop overgaat, of de termijnen laat verlopen, vervalt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van rechtswege na drie jaar.

Ook voor advies en begeleiding op het gebied van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten zijn we u graag van dienst. Neemt u gerust contact met ons op om in een geheel vrijblijvend gesprek uw situatie te bespreken.