De overheid wil de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied verbeteren, hierbij denkt men o.a. aan het saneren van kassen en agrarische bedrijfsgebouwen. Om dit ook voor de agrarische ondernemer interessant te maken is de regeling Ruimte voor Ruimte ontworpen.

Deze regeling houd in dat niet meer in gebruik zijnde agrarische bedrijfsgebouwen en kassen gesloopt worden, en dat in ruil hiervoor vergunning verleend wordt om op hetzelfde perceel of elders in het buitengebied een burgerwoning terug gebouwd wordt.

Na het slopen van bedrijfsgebouwen en/of kassen in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte, kan tevens de bestemming van de bestaande bedrijfswoning veranderd worden in burgerwoning.

De regeling Ruimte voor Ruimte is per provincie verschillend. In Zuid-Holland is de regeling door het in werking treden van de Visie Ruimte & Mobiliteit vervallen. Echter ook in de onderliggende Verordening Ruimte en het Programma Ruimte van de Visie Ruimte & Mobiliteit worden er mogelijkheden geboden voor nieuwe ontwikkelingen. Dit gaat altijd in overleg met de gemeente.

Ook voor advies en begeleiding op het gebied van de regeling Ruimte voor Ruimte maar ook voor de regeling Glas voor Glas zijn we u graag van dienst. Neemt u gerust contact met ons op om in een geheel vrijblijvend gesprek uw persoonlijke situatie te bespreken.