De overheid wil de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied verbeteren, hierbij denkt men o.a. aan het saneren van kassen en agrarische bedrijfsgebouwen. Om dit voor de agrarische ondernemer financieel haalbaar te maken is in 2003 de regeling Ruimte voor Ruimte van kracht geworden.

Deze regeling houdt in dat agrarische bedrijfsgebouwen en tuinbouwkassen gesloopt worden en dat in ruil hiervoor medewerking verleend wordt om op hetzelfde perceel of elders in het buitengebied een burgerwoning te realiseren.

Na het slopen van bedrijfsgebouwen en/of tuinbouwkassen in het kader van de regeling Ruimte voor Ruimte kan tevens de bestemming van de eventueel aanwezige bedrijfswoning veranderd worden in burgerwoning, wat een waardestijging geeft.

De regeling Ruimte voor Ruimte is per provincie verschillend. In Zuid-Holland is de regeling vervallen. In de nu van toepassing zijnde Omgevingsverordening Zuid-Holland is wel een regeling verbetering ruimtelijke kwaliteit opgenomen. Bij de regeling verbetering ruimtelijke kwaliteit wordt nog regelmatig de systematiek van de voormalige regeling Ruimte voor Ruimte gebruikt.

Ook kunnen stoppende agrarische ondernemers, of ondernemers die een bedrijfsonderdeel af willen stoten, een beroep doen op de regeling Vrijkomende Agrarische Bebouwing.

Ook voor advies en begeleiding op het gebied van de regelingen Ruimte voor Ruimte, Glas voor Glas en Vrijkomende Agrarische Bebouwing zijn we u graag van dienst. Neemt u gerust contact met ons op om in een geheel vrijblijvend gesprek uw situatie te bespreken.