Vorige | Volgende
Verkocht

Gebrokendijk Goudswaard

Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Van Gelder agrarische & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven percelen verpachte landbouwgrond met een gezamenlijke grootte van 11 ha 93 a 60 ca gelegen aan de Gebrokendijk in Goudswaard.

Het betreft percelen landbouwgrond van respectievelijk 0.41.30 ha en 11.52.30 ha groot, in gebruik als landbouwgrond voor de teelt van landbouwgewassen.

De percelen zijn gelegen aan de Gebrokendijk in Goudswaard naast en achter nummer 1a. De percelen zijn direct bereikbaar met een eigen dammen vanaf de Gebrokendijk.

De percelen bestaan uit kalkrijke poldervaaggrond, zware zavel / lichte klei, profielverloop 5. De drainage bestaan hoofdzakelijk uit gebakken buizen en gedeeltelijk uit ribbeldrain.

De percelen liggen in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied. De percelen zijn regulier verpacht en worden in verpachte staat verkocht. De koper moet dan ook een "veilige" koper te zijn in de zin van artikel 7:370 lid 1 b van het Burgerlijk Wetboek en verklaren geen beroep te zullen doen op de mogelijkheid om de pacht te beëindigen voor eigen gebruik van de grond.

Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater. Koper kan indien gewenst voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.

Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. Wij adviseren u dan ook uw eigen makelaar in te schakelen.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond
Nevenbestemming
akkerbouwbedrijf

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
11 ha 93 a 60 ca m²

Kadastrale gegevens

Oppervlakte
0 ha 41 a 30 ca
Perceel
GWD00-E-427
Perceelnaam
Goudswaard E 427
Oppervlakte
11 ha 52 a 30 ca
Perceel
GWD00-E-443
Perceelnaam
Goudswaard E 443

Omschrijving

Van Gelder agrarische & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven percelen verpachte landbouwgrond met een gezamenlijke grootte van 11 ha 93 a 60 ca gelegen aan de Gebrokendijk in Goudswaard.

Het betreft percelen landbouwgrond van respectievelijk 0.41.30 ha en 11.52.30 ha groot, in gebruik als landbouwgrond voor de teelt van landbouwgewassen.

De percelen zijn gelegen aan de Gebrokendijk in Goudswaard naast en achter nummer 1a. De percelen zijn direct bereikbaar met een eigen dammen vanaf de Gebrokendijk.

De percelen bestaan uit kalkrijke poldervaaggrond, zware zavel / lichte klei, profielverloop 5. De drainage bestaan hoofdzakelijk uit gebakken buizen en gedeeltelijk uit ribbeldrain.

De percelen liggen in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied. De percelen zijn regulier verpacht en worden in verpachte staat verkocht. De koper moet dan ook een "veilige" koper te zijn in de zin van artikel 7:370 lid 1 b van het Burgerlijk Wetboek en verklaren geen beroep te zullen doen op de mogelijkheid om de pacht te beëindigen voor eigen gebruik van de grond.

Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater. Koper kan indien gewenst voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.

Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. Wij adviseren u dan ook uw eigen makelaar in te schakelen.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond
Nevenbestemming
akkerbouwbedrijf

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
11 ha 93 a 60 ca m²

Kadastrale gegevens

Oppervlakte
0 ha 41 a 30 ca
Perceel
GWD00-E-427
Perceelnaam
Goudswaard E 427
Oppervlakte
11 ha 52 a 30 ca
Perceel
GWD00-E-443
Perceelnaam
Goudswaard E 443

Foto's

Kaart Gebrokendijk Goudswaard

naar Gebrokendijk Goudswaard
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand