Vorige | Volgende
Verkocht

Lodderlandsedijk Rockanje

Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Van Gelder agrarisch & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven percelen landbouwgrond, totaal groot 5.00.20 ha, gelegen aan de Lodderlandsedijk in Rockanje.

Toegang
De percelen zijn vanaf de openbare weg bereikbaar over de voorliggende kavels waarop een erfdienstbaarheid gevestigd is voor het recht van overpad.

Grondkwaliteit en drainage
De percelen bestaan uit kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel met profielverloop 1 en zware zavel met profielverloop 5. De grondwatertrappen zijn IV en VI. De percelen zijn in 2010 op 8 m gedraineerd.

Gebruik
Op deze percelen is in 2020 tarwe geteeld, in 2021 uien, in 2022 aardappelen en in teeltjaar 2023 worden er suikerbieten geteeld.

Jacht
De jacht is niet verhuurd.

Vergunningen
Niet van toepassing.

Nutsvoorzieningen
Niet van toepassing.

Herinrichtingsrente
De herinrichtingsrente bedraagt voor perceel Westvoorne B 744 een bedrag van € 49,37 en voor perceel Westvoorne B 1520 een bedrag van € 515,86 per jaar, het eindjaar is 2024.

Zakelijke rechten
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheden
Op de percelen is een recht van specieberging gevestigd en het recht om met de benodigde machines over de percelen te gaan. Dit recht zit een strook van 3 meter aan beide lange zijden langs de sloten.

Publiekrechtelijke beperkingen
Geen beperkingen bekend.

Pachtsituatie
De percelen zijn niet verpacht.

Bestemming
Op de percelen is het Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne van toepassing zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Westvoorne op 22 januari 2020. De volgende bestemmingen zijn aan het perceel toegekend:
- Algemeen grondgebruik
_ Oude zeekleipolder
- Archeologie 3

Meer informatie staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Zie bijlage 5: schermafdruk van Ruimtelijkeplannen.nl en regels omgevingsplan.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater. Bij onderzoek d.d. 23 juni 2023 bij het bodemloket (www.bodemloket.nl), en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden. Koper kan indien gewenst voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.
Zie bijlage 6: rapport Bodemloket

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. Wij adviseren u dan ook uw eigen makelaar in te schakelen.

De brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
5 ha 0 a 20 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 43 a 50 ca
Perceel
WVN00-B-744
Perceelnaam
Westvoorne B 744
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 56 a 70 ca
Perceel
WVN00-B-1520
Perceelnaam
Westvoorne B 1520

Omschrijving

Van Gelder agrarisch & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven percelen landbouwgrond, totaal groot 5.00.20 ha, gelegen aan de Lodderlandsedijk in Rockanje.

Toegang
De percelen zijn vanaf de openbare weg bereikbaar over de voorliggende kavels waarop een erfdienstbaarheid gevestigd is voor het recht van overpad.

Grondkwaliteit en drainage
De percelen bestaan uit kalkrijke poldervaaggronden, lichte zavel met profielverloop 1 en zware zavel met profielverloop 5. De grondwatertrappen zijn IV en VI. De percelen zijn in 2010 op 8 m gedraineerd.

Gebruik
Op deze percelen is in 2020 tarwe geteeld, in 2021 uien, in 2022 aardappelen en in teeltjaar 2023 worden er suikerbieten geteeld.

Jacht
De jacht is niet verhuurd.

Vergunningen
Niet van toepassing.

Nutsvoorzieningen
Niet van toepassing.

Herinrichtingsrente
De herinrichtingsrente bedraagt voor perceel Westvoorne B 744 een bedrag van € 49,37 en voor perceel Westvoorne B 1520 een bedrag van € 515,86 per jaar, het eindjaar is 2024.

Zakelijke rechten
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheden
Op de percelen is een recht van specieberging gevestigd en het recht om met de benodigde machines over de percelen te gaan. Dit recht zit een strook van 3 meter aan beide lange zijden langs de sloten.

Publiekrechtelijke beperkingen
Geen beperkingen bekend.

Pachtsituatie
De percelen zijn niet verpacht.

Bestemming
Op de percelen is het Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne van toepassing zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Westvoorne op 22 januari 2020. De volgende bestemmingen zijn aan het perceel toegekend:
- Algemeen grondgebruik
_ Oude zeekleipolder
- Archeologie 3

Meer informatie staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
Zie bijlage 5: schermafdruk van Ruimtelijkeplannen.nl en regels omgevingsplan.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater. Bij onderzoek d.d. 23 juni 2023 bij het bodemloket (www.bodemloket.nl), en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden. Koper kan indien gewenst voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.
Zie bijlage 6: rapport Bodemloket

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. Wij adviseren u dan ook uw eigen makelaar in te schakelen.

De brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
5 ha 0 a 20 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 43 a 50 ca
Perceel
WVN00-B-744
Perceelnaam
Westvoorne B 744
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
4 ha 56 a 70 ca
Perceel
WVN00-B-1520
Perceelnaam
Westvoorne B 1520

Foto's

Kaart Lodderlandsedijk Rockanje

naar Lodderlandsedijk Rockanje
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand