Vorige | Volgende
Verkocht

Oudendijk Strijen

Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Van Gelder agrarisch & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven percelen grasland, totaal groot 8.72.25 ha, gelegen naast Oudendijk 6a in Strijen. Het betreft percelen blijvend grasland in het Natura-2000 gebied Oudeland van Strijen. De percelen zijn gelegen tussen de Oudendijk en de leidingstraat en direct bereikbaar met eigen dammen vanaf de Oudendijk. Ze zijn d.m.v. een dam met duiker in de tussensloot met elkaar verbonden.

Grondkwaliteit en drainage
De percelen bestaan uit kalkrijke drechtvaaggronden, zware zavel en lichte klei, profielverloop 1 en kalkrijke poldervaaggronden, lichte klei, profielverloop 5. De percelen zijn gedeeltelijk gedraineerd.

Jacht
De jacht is verhuurd t/m 31 december 2025.

Herinrichtingsrente
De herinrichtingsrente is onlangs afgekocht. Dit is nog niet helemaal verwerkt door de Belastingdienst. Daardoor staat de herinrichtingsrente nog op de eigendomsinformatie.

Erfdienstbaarheden
Niet van toepassing.

Publiekrechtelijke beperkingen
Op de percelen is een publiekrechtelijke beperking gevestigd voor De Staat ten behoeve van de Wet natuurbescherming vanwege het Natura-2000 gebied Oudeland van Strijen.

Pachtsituatie
De percelen zijn niet verpacht.

Bestemming
Op de percelen is het bestemmingsplan Buitengebied van Strijen (Gemeente Hoeksche Waard) van toepassing zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Strijen op 23 april 2013. De volgende bestemmingen zijn aan het perceel toegekend:
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden
- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie
- Dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering
Meer informatie staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater. Bij onderzoek d.d. 20 maart 2023 bij het bodemloket (www.bodemloket.nl), en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden. Koper kan indien gewenst voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. Wij adviseren u dan ook uw eigen makelaar in te schakelen.

Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Bezichtiging op afspraak. Aanvaarding in overleg.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
8 ha 72 a 25 ca m²
Prijs per Ha
50000

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
5 ha 27 a 95 ca
Perceel
SEN00-W-140
Perceelnaam
Strijen W 140
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
3 ha 44 a 30 ca
Perceel
SEN00-W-141
Perceelnaam
Strijen W 141

Omschrijving

Van Gelder agrarisch & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna omschreven percelen grasland, totaal groot 8.72.25 ha, gelegen naast Oudendijk 6a in Strijen. Het betreft percelen blijvend grasland in het Natura-2000 gebied Oudeland van Strijen. De percelen zijn gelegen tussen de Oudendijk en de leidingstraat en direct bereikbaar met eigen dammen vanaf de Oudendijk. Ze zijn d.m.v. een dam met duiker in de tussensloot met elkaar verbonden.

Grondkwaliteit en drainage
De percelen bestaan uit kalkrijke drechtvaaggronden, zware zavel en lichte klei, profielverloop 1 en kalkrijke poldervaaggronden, lichte klei, profielverloop 5. De percelen zijn gedeeltelijk gedraineerd.

Jacht
De jacht is verhuurd t/m 31 december 2025.

Herinrichtingsrente
De herinrichtingsrente is onlangs afgekocht. Dit is nog niet helemaal verwerkt door de Belastingdienst. Daardoor staat de herinrichtingsrente nog op de eigendomsinformatie.

Erfdienstbaarheden
Niet van toepassing.

Publiekrechtelijke beperkingen
Op de percelen is een publiekrechtelijke beperking gevestigd voor De Staat ten behoeve van de Wet natuurbescherming vanwege het Natura-2000 gebied Oudeland van Strijen.

Pachtsituatie
De percelen zijn niet verpacht.

Bestemming
Op de percelen is het bestemmingsplan Buitengebied van Strijen (Gemeente Hoeksche Waard) van toepassing zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Strijen op 23 april 2013. De volgende bestemmingen zijn aan het perceel toegekend:
- Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden
- Dubbelbestemming Waarde - Archeologie
- Dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering
Meer informatie staat op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater. Bij onderzoek d.d. 20 maart 2023 bij het bodemloket (www.bodemloket.nl), en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden. Koper kan indien gewenst voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op de aangeboden percelen.

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.
Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. Wij adviseren u dan ook uw eigen makelaar in te schakelen.

Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Bezichtiging op afspraak. Aanvaarding in overleg.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
losse grond

Details

Eigen belang
nee
Totaal hectare
8 ha 72 a 25 ca m²
Prijs per Ha
50000

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
5 ha 27 a 95 ca
Perceel
SEN00-W-140
Perceelnaam
Strijen W 140
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
3 ha 44 a 30 ca
Perceel
SEN00-W-141
Perceelnaam
Strijen W 141

Foto's

Kaart Oudendijk Strijen

naar Oudendijk Strijen
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand