Vorige | Volgende
Verkocht

Rijksstraatweg 164a Ridderkerk

Dit agrarisch object is verkocht

Omschrijving

Omschrijving
Het betreft een glastuinbouwbedrijf met bedrijfswoning en ca. 3.990m² glasopstanden, ingericht voor teelten in de grond. Achter de kassen ligt nog ca. 2.600m² onbebouwde grond.

De totale oppervlakte van de kavels is 0 ha 92 a 80 ca. Het bedrijf is ideaal gelegen in de nabijheid van de rijkswegen A15 en A16 en in de directe omgeving van het AGF handelscentrum Dutch Fresh Port in Barendrecht/ Ridderkerk.

Situering
Het bedrijf is gelegen in het glastuinbouwconcentratiegebied Nieuw Reijerwaard van gemeente Ridderkerk en goed bereikbaar.

Kadastrale informatie
Het onroerend goed is kadastraal bekend als gemeente Ridderkerk, sectie D, de nummers 4423 en 4424 groot respectievelijk 0.76.85 ha en 0.15.95 ha. Totaal groot 0.92.80 ha.

De bedrijfswoning
De bedrijfswoning met een inhoud van circa 390m³ is in 1980 gebouwd en verkeerd in goede staat. Het betreft een traditioneel gebouwde bungalow met zadeldak. De woning is opgetrokken met spouwmuren. Alle kozijnen, ramen en deuren zijn vernieuwd, en uitgevoerd in kunststof met dubbele beglazing.

De begane grondvloer is van beton, de verdiepingsvloer van hout. De plafondhoogte is ca. 2,50 m.

Op de begane grond bevindt zich de bijkeuken van 2,70 x 3,00 m, met een betegelde vloer. In de bijkeuken bevindt zich de combiketel, deze is circa 7 jaar oud. Naast de bijkeuken bevind zich een woonkeuken, deze is circa 3,70 x 2,90 m, voorzien van een Pelgrim keuken van 2,90 m lang en een plavuizen vloer. Op de begane grond bevind zich een hal van circa 4,15 x 2,75 m met inbouwkasten. Daarnaast is op de begane grond ook een slaapkamer gesitueerd van circa 4,70 x 3,50 m, voorzien van inbouwkasten. Tevens is er een woonkamer op de begane grond, deze is circa 7,15 x 4,55 m.

Op de 1e verdieping bevindt zich een overloop met balustrade, en is een badkamer gesitueerd van circa 1,70 x 3,30 m. Daarnaast bevindt hier zich een 2e slaapkamer van circa 3,10 x 4,10 m met een inbouwkast. Tevens is er op de 1e verdieping een kantoor gesitueerd van circa 4,60 x 4,10 m met inbouwkast en laminaatvloer. De woning is onderheid en verkeerd in redelijk goede staat van onderhoud.

De kassen
De Venlo kassen van totaal groot circa 3.990m² bestaat uit twee afdelingen die een aaneengesloten geheel vormen. De afdelingen zijn van elkaar gescheiden d.m.v. een glazen tussenwand met een brede houten schuifdeur.

Afdeling 1:
Groot : 920m²
Bouwjaar : 1996
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 3,00 m
Goothoogte : 3,30 m
Kapbreedte : 6,40 m
Vakmaat : 3,00 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden en enkel glas
Dek : aluminium roeden, glasmaat 73 cm
Beluchting : tweezijdig geplaatste drieruits halve luchtramen op spantrailmechaniek
Verwarming : 6 x ø 51 mm per tralie
Scherm : Enkelvoudig scherm, doel LS 10, trek- en duw systeem
Overig : In de voorste tralie van deze afdeling bevindt zich de verwarmingsketel, de waterbehandelingsinstallatie met silo en de klimaatcomputer. Twee tralies van deze afdeling zijn voorzien van een betonnen vloer en kunnen als opslagruimte gebruikt worden.

Afdeling 2:
Groot : 3.070m²
Bouwjaar : 1979
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 3,00 m
Goothoogte : 3,30 m
Kapbreedte : 6,40 m
Vakmaat : 3,00 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden en enkel glas
Dek : aluminium roeden, glasmaat 73 cm
Beluchting : tweezijdig geplaatste drieruits halve luchtramen op spantrailmechaniek
Verwarming : 3 x ø 51 mm per tralie met daarnaast 2 x ø 51 overdwars per vak
Scherm : Enkelvoudig scherm, doek type LS 16, trek- en duw systeem
Teeltsysteem : Ingericht voor teelten in de grond. Vanwege eerder gebruik van kweektafels zijn er in een gedeelte nog looppaden aanwezig.

De kas is over de gehele lengte voorzien van een betonnen middenpad van ca. 2,10 m breed waarmee ook de open grond achter de kas bereikbaar is.

In de voorste tralie bevindt bevind zich de Zantingh verwarmingsketel van 500.000 kcal, voorzien van een gasgestookte Zanting brander, en tevens de klimaat computer en een waterbassin van circa 55m³ met waterbehandelingsinstallatie.

Het glastuinbouwbedrijf is door middel van een gezamenlijke oprit goed toegankelijk vanaf de Rijsstraatweg.

Het erf is verhard door middel van asfalt en betonplaten.

Tuinbouwgrond
De grond bestaat uit lichte kleigrond met een afslibbaarheid van circa 25 tot 35%. Het grondwaterpeil is, afhankelijk van het seizoen, 80 tot 120 cm onder het maaiveld. De laatste jaren er veel potgrond aangevoerd waardoor de grond heel gemakkelijk bewerkbaar is.

Vergunningen
Milieuvergunning: het Activiteitenbesluit glastuinbouw is van toepassing.
Bouwvergunning: alle aanwezige bebouwing is met vergunning gebouwd.

Nutsvoorzieningen
De tuinbouwbedrijf is aangesloten op gas, elektriciteit (220/380V, 35 A), water, telefoon en druk riolering.

Herinrichtingsrente
Niet van toepassing.

Zakelijke rechten
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheden
Ten behoeve en ten laste van het perceel is een erfdienstbaarheid gevestigd van het recht van weg om te gaan en te komen naar de Rijksstraatweg.

Publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing.

Bestemming
Voor het bedrijf en de omliggende gronden vigeert het “Bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk 2013” zoals gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk op 30 juni 2016.
De van toepassing zijnde bestemmingen zijn:
- Agrarisch
- Functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – glastuinbouwconcentratiegebied
- Functieaanduiding bedrijfswoning
- Dubbelbestemming waarde - archeologie 3
- Dubbelbestemming waarde - archeologie 4
- Gebiedsaanduiding overige zone - Nieuw Reijerwaard
- Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - dijk

Op het achter liggende weiland mag nog circa 2.100m² aan kassen bijgebouwd worden. Kassen mogen een goothoogte van max. 8,00 m hebben.

De volledige informatie over het vigerende bestemmingsplan is te vinden op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater.

Bij onderzoek d.d. 9 januari 2023 bij het bodemloket (www.bodemloket.nl), en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden.

Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op het aangeboden perceel.

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.

Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake het bestemmingsplan, bouwverordeningen e.d..

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Aanvaarding: in overleg.

Bezichtiging: op afspraak, uitsluitend met de verkopend makelaar.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
tuinbouwbedrijf
Bouwjaar
1980

Details

Aantal bedrijfswoningen
1
Eigen belang
nee
Totaal hectare
0 ha 92 a 80 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 76 a 85 ca
Perceel
RDK01-D-4423
Perceelnaam
Ridderkerk D 4423
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 15 a 95 ca
Perceel
D-44-
Perceelnaam
Ridderkerk 44

Omschrijving

Omschrijving
Het betreft een glastuinbouwbedrijf met bedrijfswoning en ca. 3.990m² glasopstanden, ingericht voor teelten in de grond. Achter de kassen ligt nog ca. 2.600m² onbebouwde grond.

De totale oppervlakte van de kavels is 0 ha 92 a 80 ca. Het bedrijf is ideaal gelegen in de nabijheid van de rijkswegen A15 en A16 en in de directe omgeving van het AGF handelscentrum Dutch Fresh Port in Barendrecht/ Ridderkerk.

Situering
Het bedrijf is gelegen in het glastuinbouwconcentratiegebied Nieuw Reijerwaard van gemeente Ridderkerk en goed bereikbaar.

Kadastrale informatie
Het onroerend goed is kadastraal bekend als gemeente Ridderkerk, sectie D, de nummers 4423 en 4424 groot respectievelijk 0.76.85 ha en 0.15.95 ha. Totaal groot 0.92.80 ha.

De bedrijfswoning
De bedrijfswoning met een inhoud van circa 390m³ is in 1980 gebouwd en verkeerd in goede staat. Het betreft een traditioneel gebouwde bungalow met zadeldak. De woning is opgetrokken met spouwmuren. Alle kozijnen, ramen en deuren zijn vernieuwd, en uitgevoerd in kunststof met dubbele beglazing.

De begane grondvloer is van beton, de verdiepingsvloer van hout. De plafondhoogte is ca. 2,50 m.

Op de begane grond bevindt zich de bijkeuken van 2,70 x 3,00 m, met een betegelde vloer. In de bijkeuken bevindt zich de combiketel, deze is circa 7 jaar oud. Naast de bijkeuken bevind zich een woonkeuken, deze is circa 3,70 x 2,90 m, voorzien van een Pelgrim keuken van 2,90 m lang en een plavuizen vloer. Op de begane grond bevind zich een hal van circa 4,15 x 2,75 m met inbouwkasten. Daarnaast is op de begane grond ook een slaapkamer gesitueerd van circa 4,70 x 3,50 m, voorzien van inbouwkasten. Tevens is er een woonkamer op de begane grond, deze is circa 7,15 x 4,55 m.

Op de 1e verdieping bevindt zich een overloop met balustrade, en is een badkamer gesitueerd van circa 1,70 x 3,30 m. Daarnaast bevindt hier zich een 2e slaapkamer van circa 3,10 x 4,10 m met een inbouwkast. Tevens is er op de 1e verdieping een kantoor gesitueerd van circa 4,60 x 4,10 m met inbouwkast en laminaatvloer. De woning is onderheid en verkeerd in redelijk goede staat van onderhoud.

De kassen
De Venlo kassen van totaal groot circa 3.990m² bestaat uit twee afdelingen die een aaneengesloten geheel vormen. De afdelingen zijn van elkaar gescheiden d.m.v. een glazen tussenwand met een brede houten schuifdeur.

Afdeling 1:
Groot : 920m²
Bouwjaar : 1996
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 3,00 m
Goothoogte : 3,30 m
Kapbreedte : 6,40 m
Vakmaat : 3,00 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden en enkel glas
Dek : aluminium roeden, glasmaat 73 cm
Beluchting : tweezijdig geplaatste drieruits halve luchtramen op spantrailmechaniek
Verwarming : 6 x ø 51 mm per tralie
Scherm : Enkelvoudig scherm, doel LS 10, trek- en duw systeem
Overig : In de voorste tralie van deze afdeling bevindt zich de verwarmingsketel, de waterbehandelingsinstallatie met silo en de klimaatcomputer. Twee tralies van deze afdeling zijn voorzien van een betonnen vloer en kunnen als opslagruimte gebruikt worden.

Afdeling 2:
Groot : 3.070m²
Bouwjaar : 1979
Onderbouw : gegalvaniseerd met stalen gegalvaniseerde goten met condensgoot
Poothoogte : 3,00 m
Goothoogte : 3,30 m
Kapbreedte : 6,40 m
Vakmaat : 3,00 m
Gevels : gegalvaniseerd stalen regelwerk met aluminium roeden en enkel glas
Dek : aluminium roeden, glasmaat 73 cm
Beluchting : tweezijdig geplaatste drieruits halve luchtramen op spantrailmechaniek
Verwarming : 3 x ø 51 mm per tralie met daarnaast 2 x ø 51 overdwars per vak
Scherm : Enkelvoudig scherm, doek type LS 16, trek- en duw systeem
Teeltsysteem : Ingericht voor teelten in de grond. Vanwege eerder gebruik van kweektafels zijn er in een gedeelte nog looppaden aanwezig.

De kas is over de gehele lengte voorzien van een betonnen middenpad van ca. 2,10 m breed waarmee ook de open grond achter de kas bereikbaar is.

In de voorste tralie bevindt bevind zich de Zantingh verwarmingsketel van 500.000 kcal, voorzien van een gasgestookte Zanting brander, en tevens de klimaat computer en een waterbassin van circa 55m³ met waterbehandelingsinstallatie.

Het glastuinbouwbedrijf is door middel van een gezamenlijke oprit goed toegankelijk vanaf de Rijsstraatweg.

Het erf is verhard door middel van asfalt en betonplaten.

Tuinbouwgrond
De grond bestaat uit lichte kleigrond met een afslibbaarheid van circa 25 tot 35%. Het grondwaterpeil is, afhankelijk van het seizoen, 80 tot 120 cm onder het maaiveld. De laatste jaren er veel potgrond aangevoerd waardoor de grond heel gemakkelijk bewerkbaar is.

Vergunningen
Milieuvergunning: het Activiteitenbesluit glastuinbouw is van toepassing.
Bouwvergunning: alle aanwezige bebouwing is met vergunning gebouwd.

Nutsvoorzieningen
De tuinbouwbedrijf is aangesloten op gas, elektriciteit (220/380V, 35 A), water, telefoon en druk riolering.

Herinrichtingsrente
Niet van toepassing.

Zakelijke rechten
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheden
Ten behoeve en ten laste van het perceel is een erfdienstbaarheid gevestigd van het recht van weg om te gaan en te komen naar de Rijksstraatweg.

Publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing.

Bestemming
Voor het bedrijf en de omliggende gronden vigeert het “Bestemmingsplan Buitengebied Ridderkerk 2013” zoals gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Ridderkerk op 30 juni 2016.
De van toepassing zijnde bestemmingen zijn:
- Agrarisch
- Functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – glastuinbouwconcentratiegebied
- Functieaanduiding bedrijfswoning
- Dubbelbestemming waarde - archeologie 3
- Dubbelbestemming waarde - archeologie 4
- Gebiedsaanduiding overige zone - Nieuw Reijerwaard
- Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - dijk

Op het achter liggende weiland mag nog circa 2.100m² aan kassen bijgebouwd worden. Kassen mogen een goothoogte van max. 8,00 m hebben.

De volledige informatie over het vigerende bestemmingsplan is te vinden op de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater.

Bij onderzoek d.d. 9 januari 2023 bij het bodemloket (www.bodemloket.nl), en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden.

Koper kan voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op het aangeboden perceel.

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.

Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake het bestemmingsplan, bouwverordeningen e.d..

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.

Aanvaarding: in overleg.

Bezichtiging: op afspraak, uitsluitend met de verkopend makelaar.

Kenmerken

Algemeen

Hoofdbestemming
tuinbouwbedrijf
Bouwjaar
1980

Details

Aantal bedrijfswoningen
1
Eigen belang
nee
Totaal hectare
0 ha 92 a 80 ca m²

Kadastrale gegevens

Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 76 a 85 ca
Perceel
RDK01-D-4423
Perceelnaam
Ridderkerk D 4423
Afkoop optie
nee
Omvang
geheel perceel
Oppervlakte
0 ha 15 a 95 ca
Perceel
D-44-
Perceelnaam
Ridderkerk 44

Foto's

Kaart Rijksstraatweg 164a Ridderkerk

naar Rijksstraatweg 164a Ridderkerk
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand