Vorige | Volgende
Verkocht onder voorbehoud

Westdijk 51 Mijnsheerenland

Deze woning is verkocht onder voorbehoud

Omschrijving

Woning met schuur en grote tuin in het buitengebied van Mijnsheerenland

Van Gelder agrarische & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna te omschreven woning met schuur en grote tuin in het buitengebied van Mijnsheerenland, staande en gelegen Westdijk 51 te Mijnsheerenland, gemeente Hoeksche Waard.

Omschrijving
De te koop aangeboden woning met schuur en grote tuin ligt in het buitengebied van Mijnsheerenland in gemeente Hoeksche Waard. De woning staat aan de Westdijk en is de helft van een twee-onder-een kap woning. Naast de woning ligt een tuin. Bij deze woning horen een erf met een schuur en een grote tuin dat aan de andere kant van de sloot ligt.

Naast de aangeboden woning met een tuin van circa 3.475m² en een schuur is ook een perceel grond van circa 22.865m² te koop dat onder andere als grasland te gebruiken is. Dat maakt deze locatie geschikt voor het hobbymatig houden van dieren. Op deze locatie was voorheen een glastuinbouwbedrijf gevestigd.

De landbouwgrond met tuin vormen één kadastrale kavel. Deze kan gesplitst worden maar het is ook mogelijk het gehele perceel te kopen. In deze brochure wordt de kadastrale kavel Mijnsheerenland E 598 van 465m² en een gedeelte van circa 3.475m² van de kadastrale kavel Mijnsheerenland E 600 aangeboden. Het is ook mogelijk naast de kavel met het woonhuis de hele kadastrale kavel Mijnsheerenland E 600 van 26.340m² te kopen.

In de sloot tussen de woning en de tuin, die van Waterschap Hollandse Delta is, kan onder voorwaarden een dam gemaakt worden waarmee een schitterend geheel ontstaat van een woning met een heel grote tuin op het zuidwesten.

Gezien de locatie en de gebruiksmogelijkheden is dit een ideale locatie voor degenen die een woning in het landelijke gebied zoeken en “vrij” maar toch goed bereikbaar willen wonen.

Door de aanwezigheid van de schuur van circa 138m² en het erf is dit een uitstekende locatie voor een kleinschalig bouwbedrijf of voor ZZP-ers om te wonen en materiaal veilig thuis binnen in de schuur op te kunnen slaan.

Situering
De aangeboden woning met schuur is gelegen aan de Westdijk 51 in Mijnsheerenland en is door de centrale ligging in de Hoeksche Waard goed bereikbaar. De Hoeksche Waard is een eiland ten zuiden van Rotterdam met ruim 80.000 inwoners. Het dorp beschikt over goede voorzieningen, waaronder basisscholen, kinderopvang, supermarkt en een drogist. Mijnsheerenland beschikt daarnaast over vele recreatiemogelijkheden, zoals een wandelpark met zwemstrand aan de Binnenmaas, tennis-, voetbal- en een watersportvereniging met eigen jachthaven en recreatieoord ‘De Binnenmaas’. Het recreatieoord geniet regionale bekendheid en is onder andere voorzien van een grote speeltuin, openlucht zwembad, kinderboerderij en een brasserie. Vanuit de woning is er een fraai landelijk uitzicht. Met de auto bent u in circa een half uur in het centrum van Rotterdam.

Kadastrale informatie
Het onroerend goed is kadastraal bekend als Mijnsheerenland (gemeente Hoeksche Waard), sectie E, de nummers 598 en E 600 gedeeltelijk.

De woning
Het betreft een sfeervolle dijkwoning die in 1928 gebouwd is. Het is de helft van een twee-onder-een kap woning met een tuin naast de woning en een grote tuin aan de andere kant van de sloot, op het zonnige zuidwesten, wat vanuit de woning een prachtig uitzicht is. Het betreft een traditioneel gebouwde woning die om weer aan de eisen van de tijd te gaan voldoen gerenoveerd moet worden.

De entree is een ruime hal met een trap naar de verdieping en toegang tot de woonkamer en het kantoor. De woonkamer is sfeervol ingericht in een landelijke stijl. Vanuit de woonkamer is de keuken met bijkeuken en achter entree bereikbaar. Bij de bijkeuken bevinden zich een badkamer, toilet en de wasruimte.

Op de begane grond bevinden zich de entree, een kantoor, de woonkamer, keuken, bijkeuken, toilet, badkamer en de trap naar de verdieping. Op de verdieping bevinden zich een overloop met bergruimte en vier slaapkamers. Daarnaast bevindt zich er de toegang tot de niet beloopbare zolder.

In het van toepassing zijnde bestemmingsplan is opgenomen dat de woning maximaal 650m³ inhoud mag hebben. In dit bestemmingsplan is eveneens opgenomen dat burgemeester en wethouders hiervan af kunnen wijken en bij omgevingsvergunning toe kunnen staan dat een woning 10% groter wordt. Hiermee zou de mogelijkheid ontstaan een woning van 715m³ te bouwen.

De woning beschikt over een Energielabel C.

De schuur
De aanwezige schuur van circa 138m² betreft een van de schuren van het glastuinbouwbedrijf dat er voorheen gevestigd was. In de schuur bevindt zich een koelcel die niet meer functioneert.

Op het dak van deze schuur bevinden zich 36 zonnepanelen. Hiervan worden er 18 gesaldeerd met de woning en 18 met het stroomverbruik van de woning, de schuur en de pomp van de onderbemaling die in de naastgelegen sloot aanwezig is.

Erf en bloementuin
Bij de schuur bevindt zich een verhard erf van circa 450m². De ontsluiting loopt over het dijktalud dat eigendom is van Waterschap Hollandse Delta. Aansluitend aan het erf ligt de fraai ingerichte bloementuin.

Nutsvoorzieningen
De woning is aangesloten op elektriciteit, water, gas en het telefoonnetwerk, de glasvezelaan-sluiting loopt tot de buitenmuur van de woning. De schuur is ook aangesloten op elektriciteit. Er ligt een leiding voor water vanaf het woonhuis, glasvezel ligt tot de buitenmuur van de schuur. Bij woning is een septic tank aanwezig die gedeeld wordt met de buren.

Zakelijke rechten
Op de aangeboden percelen zijn geen zakelijke rechten gevestigd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing.

Bijzondere bepalingen en erfdienstbaarheden
In de tussensloot tussen de aangeboden kavel Mijnsheerenland E 600 en de naastgelegen kavel Mijnsheerenland E 1149 is een onderbemalingspomp aanwezig. Hiervoor gelden de volgende bepalingen:
- De kosten van het energiegebruik en voor het gewone onderhoud komen voor rekening van de eigenaar van kavel Mijnsheerenland E 600
- Voor gezamenlijke rekening van de eigenaren van de kavels Mijnsheerenland E 600 en Mijnsheerenland E 1149 komen de kosten van eventuele grote reparaties, revisie, vervanging en/ of vernieuwing

Op de aangeboden kavel Mijnsheerenland E 600 is geen recht van erfdienstbaarheid gevestigd. Bij de verkrijging van deze kavel is er een erfdienstbaarheid opgenomen die de eigenaar van deze kavel het recht geeft “om te komen van- en te gaan naar de Westdijk via bestaande oprit” over het perceel waarvan Waterschap Hollandse Delta eigenaar is.

Bestemming
Voor de woning met schuur en de omliggende gronden vigeert het bestemmingsplan Landelijk Gebied Binnenmaas zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Binnenmaas op 24 december 2013. Op de aangeboden percelen zijn volgens dit bestemmingsplan de volgende bestemmingen van toepassing:
- Wonen - Linten en bebouwingsconcentraties (op de woning Westdijk 51)
- Agrarisch met waarden
- Functieaanduiding glastuinbouw
- Leiding – hoogspanningsverbinding
- Waarde - Archeologische verwachting middelhoog 1
- Gebiedsaanduiding openheid
- Gebiedsaanduiding veiligheidszone – leidingstrook

Doordat bij het saneren van het glastuinbouwbedrijf gebruik gemaakt is van de voormalige regeling Ruimte voor Ruimte en het bouwrecht ingebracht is bij twee verschillende projecten zijn op het kadastrale perceel Mijnsheerenland E 600 ook de volgende bestemmingsplannen van toepassing:
- Sanering kassen Blaaksedijk oost 41a Heinenoord, Westdijk 51 en Provincialeweg 9 Mijnsheerenland
- Ritselaarsdijk 5 Westmaas

Met de bestemmingsplannen “Sanering kassen Blaaksedijk oost 41a Heinenoord, Westdijk 51 en Provincialeweg 9” en “Ritselaarsdijk 5 Westmaas” is de bovenvermelde functieaanduiding glastuinbouw en het bouwvlak wegbestemd. Er mogen daardoor geen nieuwe kassen en/ of schuren meer gebouwd worden op dit perceel.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater.

In 1998 is een historisch en nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd. In het rapport hiervan staat beschreven dat er enkele lichte verontreinigingen aangetroffen zijn, alle uitslagen zaten onder de streefwaarde. Aanvullend onderzoek was niet nodig.

Bij onderzoek d.d. 21 december 2023 bij het Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (https://ozhz.omgevingsrapportage.nl/ ) en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden.

De koper kan indien gewenst voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op het aangeboden onroerend goed.

Bijzonderheden
Het te koop aangeboden onroerend goed ligt op redelijk korte afstand van de autosnelweg A29.

Over het kadastrale perceel Mijnsheerenland E 600 loopt een 2 x 380 kV hoogspanningsleiding.

De voorheen op het kadastrale perceel Mijnsheerenland aanwezige tuinbouwkassen en schuren zijn in 2020 gesaneerd. Hoewel deze bebouwing zo goed mogelijk opgeruimd is kan het voorkomen dat er nog resten aangetroffen worden. In de koopovereenkomst zal opgenomen worden dat dit risico geheel voor de koper is.

In de koopovereenkomst zal vanwege de leeftijd van de woning de volgende clausule worden opgenomen: “Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 95 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van deze koopovereenkomst komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal gebruik als gevolg van de ouderdom voor rekening en risico van koper”.

Naast de aangeboden woning, de grote tuin en het erf met schuur is ook de er achter en naast gelegen cultuurgrond te koop. Dit betreft een oppervlakte van circa 22.865m². Vraag de makelaar om meer informatie als u daarin geïnteresseerd bent.

Algemeen
Toelichting meetrapport volgens NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Biedlogboek
Vanaf 1 januari 2023 zijn makelaars wettelijk verplicht een biedlogboek bij te houden bij de verkoop van bestaande woningen (en wanneer de koper en/of de verkoper een particulier is). Biedingen kunt u per die datum, en indien gewenst, nog steeds mondeling met ons bespreken maar dient u daarna digitaal aan ons te bevestigen via uw MOVE-account. Bij het sluiten van een koopovereenkomst verklaar u zich akkoord dat ondertekening van de koopovereenkomst digitaal plaatsvindt (met iDIN identificatie) door gebruikmaking van het platform van ondertekenen.nl.

Er is niet eerder sprake van een koop- verkoopakkoord dan nadat over de koopsom en alle verdere details overeenstemming is bereikt, uitsluitend blijkend uit een door alle partijen ondertekende koopovereenkomst.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.

Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen en dergelijke.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.
Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Aanvaarding: in overleg.

Bezichtiging: op afspraak, uitsluitend met de verkopend makelaar.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
eengezinswoning
Type woning
twee onder een kapwoning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
vanaf 1906 t/m 1930
In aanbouw
nee
Bouwperiode
vanaf 1906 t/m 1930

Details

Woon kenmerk
dijkwoning
Ligging
aan rustige weg, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen
Permanente bewoning
ja
Daktype
zadeldak
Dakmateriaal
pannen

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
125 m²
Perceel
3940 m²
Inhoud
449 m³

Indeling

Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Aantal etages
2
Keuken type
dichte keuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas, muurisolatie
Soort verwarming
cv ketel
Ketel bouwjaar
2013
Ketel type
HR 107
Ketel gas/olie
gas
Ketel eigendom
eigendom

Energielabel

Energielabel
C
Einddatum energielabel
2033-09-27

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Mijnsheerenland E 598
Oppervlakte
465 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom
Kadastrale aanduiding
Mijnsheerenland E 600
Oppervlakte
3475 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype(n)
achtertuin, zijtuin
Hoofdtuin type
achtertuin
Hoofdtuin oppervlakte
2300 m²
Hoofdtuin achterom
nee
Ligging hoofdtuin
zuidwest
Totale oppervlakte
2700 m²

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
op eigen terrein, openbaar parkeren

Schuur/berging

Soort
vrijstaand steen
Isolatievormen
geen isolatie

Omschrijving

Woning met schuur en grote tuin in het buitengebied van Mijnsheerenland

Van Gelder agrarische & landelijk vastgoed biedt, geheel vrijblijvend, te koop aan de hierna te omschreven woning met schuur en grote tuin in het buitengebied van Mijnsheerenland, staande en gelegen Westdijk 51 te Mijnsheerenland, gemeente Hoeksche Waard.

Omschrijving
De te koop aangeboden woning met schuur en grote tuin ligt in het buitengebied van Mijnsheerenland in gemeente Hoeksche Waard. De woning staat aan de Westdijk en is de helft van een twee-onder-een kap woning. Naast de woning ligt een tuin. Bij deze woning horen een erf met een schuur en een grote tuin dat aan de andere kant van de sloot ligt.

Naast de aangeboden woning met een tuin van circa 3.475m² en een schuur is ook een perceel grond van circa 22.865m² te koop dat onder andere als grasland te gebruiken is. Dat maakt deze locatie geschikt voor het hobbymatig houden van dieren. Op deze locatie was voorheen een glastuinbouwbedrijf gevestigd.

De landbouwgrond met tuin vormen één kadastrale kavel. Deze kan gesplitst worden maar het is ook mogelijk het gehele perceel te kopen. In deze brochure wordt de kadastrale kavel Mijnsheerenland E 598 van 465m² en een gedeelte van circa 3.475m² van de kadastrale kavel Mijnsheerenland E 600 aangeboden. Het is ook mogelijk naast de kavel met het woonhuis de hele kadastrale kavel Mijnsheerenland E 600 van 26.340m² te kopen.

In de sloot tussen de woning en de tuin, die van Waterschap Hollandse Delta is, kan onder voorwaarden een dam gemaakt worden waarmee een schitterend geheel ontstaat van een woning met een heel grote tuin op het zuidwesten.

Gezien de locatie en de gebruiksmogelijkheden is dit een ideale locatie voor degenen die een woning in het landelijke gebied zoeken en “vrij” maar toch goed bereikbaar willen wonen.

Door de aanwezigheid van de schuur van circa 138m² en het erf is dit een uitstekende locatie voor een kleinschalig bouwbedrijf of voor ZZP-ers om te wonen en materiaal veilig thuis binnen in de schuur op te kunnen slaan.

Situering
De aangeboden woning met schuur is gelegen aan de Westdijk 51 in Mijnsheerenland en is door de centrale ligging in de Hoeksche Waard goed bereikbaar. De Hoeksche Waard is een eiland ten zuiden van Rotterdam met ruim 80.000 inwoners. Het dorp beschikt over goede voorzieningen, waaronder basisscholen, kinderopvang, supermarkt en een drogist. Mijnsheerenland beschikt daarnaast over vele recreatiemogelijkheden, zoals een wandelpark met zwemstrand aan de Binnenmaas, tennis-, voetbal- en een watersportvereniging met eigen jachthaven en recreatieoord ‘De Binnenmaas’. Het recreatieoord geniet regionale bekendheid en is onder andere voorzien van een grote speeltuin, openlucht zwembad, kinderboerderij en een brasserie. Vanuit de woning is er een fraai landelijk uitzicht. Met de auto bent u in circa een half uur in het centrum van Rotterdam.

Kadastrale informatie
Het onroerend goed is kadastraal bekend als Mijnsheerenland (gemeente Hoeksche Waard), sectie E, de nummers 598 en E 600 gedeeltelijk.

De woning
Het betreft een sfeervolle dijkwoning die in 1928 gebouwd is. Het is de helft van een twee-onder-een kap woning met een tuin naast de woning en een grote tuin aan de andere kant van de sloot, op het zonnige zuidwesten, wat vanuit de woning een prachtig uitzicht is. Het betreft een traditioneel gebouwde woning die om weer aan de eisen van de tijd te gaan voldoen gerenoveerd moet worden.

De entree is een ruime hal met een trap naar de verdieping en toegang tot de woonkamer en het kantoor. De woonkamer is sfeervol ingericht in een landelijke stijl. Vanuit de woonkamer is de keuken met bijkeuken en achter entree bereikbaar. Bij de bijkeuken bevinden zich een badkamer, toilet en de wasruimte.

Op de begane grond bevinden zich de entree, een kantoor, de woonkamer, keuken, bijkeuken, toilet, badkamer en de trap naar de verdieping. Op de verdieping bevinden zich een overloop met bergruimte en vier slaapkamers. Daarnaast bevindt zich er de toegang tot de niet beloopbare zolder.

In het van toepassing zijnde bestemmingsplan is opgenomen dat de woning maximaal 650m³ inhoud mag hebben. In dit bestemmingsplan is eveneens opgenomen dat burgemeester en wethouders hiervan af kunnen wijken en bij omgevingsvergunning toe kunnen staan dat een woning 10% groter wordt. Hiermee zou de mogelijkheid ontstaan een woning van 715m³ te bouwen.

De woning beschikt over een Energielabel C.

De schuur
De aanwezige schuur van circa 138m² betreft een van de schuren van het glastuinbouwbedrijf dat er voorheen gevestigd was. In de schuur bevindt zich een koelcel die niet meer functioneert.

Op het dak van deze schuur bevinden zich 36 zonnepanelen. Hiervan worden er 18 gesaldeerd met de woning en 18 met het stroomverbruik van de woning, de schuur en de pomp van de onderbemaling die in de naastgelegen sloot aanwezig is.

Erf en bloementuin
Bij de schuur bevindt zich een verhard erf van circa 450m². De ontsluiting loopt over het dijktalud dat eigendom is van Waterschap Hollandse Delta. Aansluitend aan het erf ligt de fraai ingerichte bloementuin.

Nutsvoorzieningen
De woning is aangesloten op elektriciteit, water, gas en het telefoonnetwerk, de glasvezelaan-sluiting loopt tot de buitenmuur van de woning. De schuur is ook aangesloten op elektriciteit. Er ligt een leiding voor water vanaf het woonhuis, glasvezel ligt tot de buitenmuur van de schuur. Bij woning is een septic tank aanwezig die gedeeld wordt met de buren.

Zakelijke rechten
Op de aangeboden percelen zijn geen zakelijke rechten gevestigd.

Publiekrechtelijke beperkingen
Niet van toepassing.

Bijzondere bepalingen en erfdienstbaarheden
In de tussensloot tussen de aangeboden kavel Mijnsheerenland E 600 en de naastgelegen kavel Mijnsheerenland E 1149 is een onderbemalingspomp aanwezig. Hiervoor gelden de volgende bepalingen:
- De kosten van het energiegebruik en voor het gewone onderhoud komen voor rekening van de eigenaar van kavel Mijnsheerenland E 600
- Voor gezamenlijke rekening van de eigenaren van de kavels Mijnsheerenland E 600 en Mijnsheerenland E 1149 komen de kosten van eventuele grote reparaties, revisie, vervanging en/ of vernieuwing

Op de aangeboden kavel Mijnsheerenland E 600 is geen recht van erfdienstbaarheid gevestigd. Bij de verkrijging van deze kavel is er een erfdienstbaarheid opgenomen die de eigenaar van deze kavel het recht geeft “om te komen van- en te gaan naar de Westdijk via bestaande oprit” over het perceel waarvan Waterschap Hollandse Delta eigenaar is.

Bestemming
Voor de woning met schuur en de omliggende gronden vigeert het bestemmingsplan Landelijk Gebied Binnenmaas zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Binnenmaas op 24 december 2013. Op de aangeboden percelen zijn volgens dit bestemmingsplan de volgende bestemmingen van toepassing:
- Wonen - Linten en bebouwingsconcentraties (op de woning Westdijk 51)
- Agrarisch met waarden
- Functieaanduiding glastuinbouw
- Leiding – hoogspanningsverbinding
- Waarde - Archeologische verwachting middelhoog 1
- Gebiedsaanduiding openheid
- Gebiedsaanduiding veiligheidszone – leidingstrook

Doordat bij het saneren van het glastuinbouwbedrijf gebruik gemaakt is van de voormalige regeling Ruimte voor Ruimte en het bouwrecht ingebracht is bij twee verschillende projecten zijn op het kadastrale perceel Mijnsheerenland E 600 ook de volgende bestemmingsplannen van toepassing:
- Sanering kassen Blaaksedijk oost 41a Heinenoord, Westdijk 51 en Provincialeweg 9 Mijnsheerenland
- Ritselaarsdijk 5 Westmaas

Met de bestemmingsplannen “Sanering kassen Blaaksedijk oost 41a Heinenoord, Westdijk 51 en Provincialeweg 9” en “Ritselaarsdijk 5 Westmaas” is de bovenvermelde functieaanduiding glastuinbouw en het bouwvlak wegbestemd. Er mogen daardoor geen nieuwe kassen en/ of schuren meer gebouwd worden op dit perceel.

Bodemonderzoek
Verkoper heeft recent geen onderzoek gedaan of laten doen naar milieuvervuiling in de grond of het grondwater.

In 1998 is een historisch en nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd. In het rapport hiervan staat beschreven dat er enkele lichte verontreinigingen aangetroffen zijn, alle uitslagen zaten onder de streefwaarde. Aanvullend onderzoek was niet nodig.

Bij onderzoek d.d. 21 december 2023 bij het Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (https://ozhz.omgevingsrapportage.nl/ ) en in de kadastrale registratie zijn geen bijzondere aandachtspunten gevonden.

De koper kan indien gewenst voor zijn rekening en risico een verkennend bodem- en grondwateronderzoek uit laten voeren op het aangeboden onroerend goed.

Bijzonderheden
Het te koop aangeboden onroerend goed ligt op redelijk korte afstand van de autosnelweg A29.

Over het kadastrale perceel Mijnsheerenland E 600 loopt een 2 x 380 kV hoogspanningsleiding.

De voorheen op het kadastrale perceel Mijnsheerenland aanwezige tuinbouwkassen en schuren zijn in 2020 gesaneerd. Hoewel deze bebouwing zo goed mogelijk opgeruimd is kan het voorkomen dat er nog resten aangetroffen worden. In de koopovereenkomst zal opgenomen worden dat dit risico geheel voor de koper is.

In de koopovereenkomst zal vanwege de leeftijd van de woning de volgende clausule worden opgenomen: “Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 95 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3 van deze koopovereenkomst komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal gebruik als gevolg van de ouderdom voor rekening en risico van koper”.

Naast de aangeboden woning, de grote tuin en het erf met schuur is ook de er achter en naast gelegen cultuurgrond te koop. Dit betreft een oppervlakte van circa 22.865m². Vraag de makelaar om meer informatie als u daarin geïnteresseerd bent.

Algemeen
Toelichting meetrapport volgens NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Biedlogboek
Vanaf 1 januari 2023 zijn makelaars wettelijk verplicht een biedlogboek bij te houden bij de verkoop van bestaande woningen (en wanneer de koper en/of de verkoper een particulier is). Biedingen kunt u per die datum, en indien gewenst, nog steeds mondeling met ons bespreken maar dient u daarna digitaal aan ons te bevestigen via uw MOVE-account. Bij het sluiten van een koopovereenkomst verklaar u zich akkoord dat ondertekening van de koopovereenkomst digitaal plaatsvindt (met iDIN identificatie) door gebruikmaking van het platform van ondertekenen.nl.

Er is niet eerder sprake van een koop- verkoopakkoord dan nadat over de koopsom en alle verdere details overeenstemming is bereikt, uitsluitend blijkend uit een door alle partijen ondertekende koopovereenkomst.

Indien koper één of meer voorbehouden wenst dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen worden niet geaccepteerd, tenzij verkoper alsnog met de betreffende voorbehouden instemt.

Koper heeft een eigen onderzoeksplicht terzake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker inzake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen en dergelijke.

Als verkoopmakelaar behartigen wij de belangen van de verkoper. Wij adviseren belangstellenden daarom een eigen (NVM) makelaar in te schakelen voor advies en begeleiding bij de aankoop.
Deze brochure is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Mochten er toch onjuistheden of onvolkomenheden worden vastgesteld, dan kunnen daar op geen enkele wijze rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het uitbrengen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over hoofdzaken, maar ook over de details overeenstemming is bereikt. Verder wijzen wij u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Aanvaarding: in overleg.

Bezichtiging: op afspraak, uitsluitend met de verkopend makelaar.

Kenmerken

Overdracht

Aanvaarding
in overleg

Bouw

Soort woning
eengezinswoning
Type woning
twee onder een kapwoning
Soort bouw
bestaande bouw
Bouwjaar
vanaf 1906 t/m 1930
In aanbouw
nee
Bouwperiode
vanaf 1906 t/m 1930

Details

Woon kenmerk
dijkwoning
Ligging
aan rustige weg, buiten bebouwde kom, landelijk gelegen
Permanente bewoning
ja
Daktype
zadeldak
Dakmateriaal
pannen

Oppervlakten en inhoud

Woonoppervlakte
125 m²
Perceel
3940 m²
Inhoud
449 m³

Indeling

Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
4
Aantal etages
2
Keuken type
dichte keuken

Isolatie en verwarming

Isolatievormen
dakisolatie, gedeeltelijk dubbel glas, muurisolatie
Soort verwarming
cv ketel
Ketel bouwjaar
2013
Ketel type
HR 107
Ketel gas/olie
gas
Ketel eigendom
eigendom

Energielabel

Energielabel
C
Einddatum energielabel
2033-09-27

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Mijnsheerenland E 598
Oppervlakte
465 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom
Kadastrale aanduiding
Mijnsheerenland E 600
Oppervlakte
3475 m²
Eigendomssituatie
volle eigendom

Buitenruimte

Tuintype(n)
achtertuin, zijtuin
Hoofdtuin type
achtertuin
Hoofdtuin oppervlakte
2300 m²
Hoofdtuin achterom
nee
Ligging hoofdtuin
zuidwest
Totale oppervlakte
2700 m²

Garage

Garagesoorten
geen garage

Parkeergelegenheid

Faciliteit
op eigen terrein, openbaar parkeren

Schuur/berging

Soort
vrijstaand steen
Isolatievormen
geen isolatie

Foto's

Kaart Westdijk 51 Mijnsheerenland

naar Westdijk 51 Mijnsheerenland
Op 5 minuten loopafstand Op 5 minuten fietsafstand